Vytvorenie imidžu

Jednotný imidž Vašej firmy Vám pomôže nájsť tú správnu cieľovú skupinu, čo viacnásobne zvyšuje počet Vašich zákazníkov. Naši grafici vytvoria celkový imidž malým a stredným podnikom, respektíve aj veľkým podnikom. Počas vytvárania imidžu si určíme využívané farby, písmená a všetky prvky, ktoré možno vizuálne spojiť s Vašou firmou. Vytváranie loga a menších imidžových materiálov je základným pilierom Vášho firemného imidžu. Potom môže nasledovať navrhovanie a systematizácia vytvorených materiálov. Navrhneme všetko od loga, cez vizitky, až po imidžovú príručku. Realizujeme navrhovanie, tlačiarenskú prípravu a realizáciu ATL, DM a POS prostriedkov (letáky, zložky, tlačené papiere) a taktiež rôznych vydaní (produktové katalógy, zložky).

01_arculattervezes