Tlačiarenská realizácia

Okrem grafického navrhovania a tlačiarenskej prípravy sme Vašim partnerom aj pri realizácii. Dáme Vám vyrobiť aj Vaše materiály s malým a veľkým počtom vyhotovení. Na Vás ostáva už iba jedna úloha: prevziať si hotové tlačiarenské produkty. Pomocou našich tlačiarenských partnerov realizujeme aj vytvorenie vizitiek, letákov, úradných materiálov, plagátov, katalógov, dekoračných materiálov a ešte mnoho iného, teda pod jednou strechou sa realizuje navrhovacia a výrobná časť Vašich materiálov. Ak nemáte prax v tlačení pomôžeme Vám vymyslieť najvhodnejšiu konštrukciu, rovnako Vám pomôžeme aj pri výbere papierového materiálu, pri určení vyhotovení a zväzovacích procesoch. Ak boli doteraz pre Vás tlačiarenské pojmy cudzím pojmom, pokojne sa na nás obráťte a priamo v našej kancelárii si môžete pozrieť aj vzorky niektorých materiálov.

02_nyomdai_kivitelezes