Support

Prevezmeme aj údržbu vytvorenej webovej stránky, môže ísť o menšiu zmenu, navrhovanie bannerov, alebo o vývoj ďalšej funkcie. Bez uzatvorenia zmluvy je účtovanie našej support funkcie celohodinové (za každú začatú hodinu). Miera hodinovej sadzby závisí od viacerých skutočností a v každom prípade sa určuje samostatne.

Našu support službu môžete využiť aj v zmluvnom systéme mesačnej sadzby. Vtedy si spoločne určíme rámcové hodiny, ktoré môžete využívať každý mesiac za výhodnú hodinovú sadzbu: ak v danom mesiaci práca presiahne dohodnutý počet rámcových hodín, započítame si iba rozdiel základnej hodinovej sadzby. Ak práca nedosiahne rámcový počet hodín zostávajúce hodiny si môžete previesť do ďalšieho mesiaca, v ktorom môžete využiť o toľko hodín viac a stále za danú mesačnú sadzbu.

Ak by ste chceli Vašu webovú stránku udržať aktuálnou a modernou, odporúčame Vám naše support služby, lebo:

  • žiadosti našich zmluvných klientov riešime prioritne, tým pádom budú žiadané zmeny vytvorené rýchlejšie
  • nenákladné riešenie, keďže počet hodín uvedených v zmluve môžete využiť za výhodnú cenu
  • vyúčtovanie sa vykonáva v polhodinových jednotkách (každá začatá pol hodina)