Spracovanie údajov

Hrenkó Kft., ako prevádzkovateľ stránky www.hrenko.sk, vyhlasuje, že údaje získané prostredníctvom jeho služieb spracuje na základe účinných právnych pravidiel, v súlade s ustanoveniami zákona CXII. z roku 2011 o chrane osobných údajov a zverejnení verejných údajov. Ďalej vyhlasuje, že rešpektuje údaje svojich klientov, návštevníkov stránky a taktiež osobné a dôverné informácie odberateľov bulletinov, pričom na spodnej časti bulletinu je uvedená možnosť na jeho zrušenie, alebo je o zrušenie bulletinov možné požiadať na niektorom z uvedených kontaktov. Hrenkó Kft. všetky spracované informácie a skutočnosti považuje za dôverné a nevydáva ich tretím osobám, len na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby. V prípade, ak príslušný úrad vyzve firmu na vydanie spracovaných údajov a ak sú splnené všetky podmienky Hrenkó Kft. je povinný vydať osobné údaje.