Hrenko
Web Solutions and Consulting

Okrem webových úloh realizujeme aj zostavenie marketingových stratégií, navrhovanie kompletného firemného imidžu a presadenie týchto úloh v praxi, naše tlačiarenské práce začínajú vytváraním menších vizitiek a končia vytvorením firemnej dekorácie a obchodného stánku.

András Hrenkó

András Hrenkó
konateľ

Boglárka Illés

Boglárka Illés
Designer

Márk Mildner

Márk Mildner
webový programátor

Waldschmidt Zoltán

Waldschmidt Zoltán
webový programátor

Barnóth Csaba

Barnóth Csaba
art director

Kerekes Dorottya

Kerekes Dorottya
graphic

Valéria Molnár

Valéria Molnár
project manager

László Sinkovics

László Sinkovics
programátor

Ádám Solymosi

Ádám Solymosi
webový programátor

Jakus Dóra

Jakus Dóra
content writer & coordinator

Csorba Zsanett

Csorba Zsanett
marketing assistant

Danyi Balázs

Danyi Balázs
photographers