Hrenko
Web Solutions and Consulting

Okrem webových úloh realizujeme aj zostavenie marketingových stratégií, navrhovanie kompletného firemného imidžu a presadenie týchto úloh v praxi, naše tlačiarenské práce začínajú vytváraním menších vizitiek a končia vytvorením firemnej dekorácie a obchodného stánku.

András Hrenkó

András Hrenkó
konateľ

Boglárka Illés

Boglárka Illés
Designer

Otto Mülbacher

Otto Mülbacher
Business Development Manager

Márk Mildner

Márk Mildner
webový programátor

Barnóth Csaba

Barnóth Csaba
art director

Waldschmidt Zoltán

Waldschmidt Zoltán
webový programátor

Kerekes Dorottya

Kerekes Dorottya
graphic

László Sinkovics

László Sinkovics
programátor

Ádám Solymosi

Ádám Solymosi
webový programátor

Jakus Dóra

Jakus Dóra
content writer & coordinator

Csorba Zsanett

Csorba Zsanett
marketing assistant

Danyi Balázs

Danyi Balázs
photographers